English   polski  

Similar to publication
Zeszyty Prasoznawcze. R. 40 (1999)
Found : 1
View:
1. 

"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) - portrety polskich czasopism prasoznawczych = "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (Quarterly of the History of the Polish Press) (1962-1993) - Outlines of Polish Periodicals on Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (czasop.; 1962-1976) , Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1977-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography