English   polski  

Similar to publication
MISTiA na Szlaku. R. 8 (2010)
Found : 4
View:
1. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2007

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2006

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok ...

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Autoportret

Keywords: czasopisma , kultura , architektura , socjologia , życie intelektualne , estetyka , obiekty kulturalne , przestrzeń

Find similar objects  |  Add to bibliography