English   polski  

Similar to publication
Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok ...
Found : 2
View:
1. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2007

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2006

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography