English   polski  

Similar to publication
MISTiA na Szlaku
Found : 10
View:
1. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2007

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok 2006

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Raport roczny Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji za rok ...

Keywords: samorząd , organizacje , od 2001 r. , sprawozdanie , Kraków (woj. małopolskie ; okręg)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Autoportret

Keywords: czasopisma , kultura , architektura , socjologia , życie intelektualne , estetyka , obiekty kulturalne , przestrzeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, wyd. spec.

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, nr 1 (sierpień)

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, nr 2 (wrzesień)

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, nr 3 (październik)

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, nr 4 (listopad)

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Małopolska: forum inicjatyw regionalnych. 2008, nr 5 (grudzień)

Keywords: czasopisma , Małopolska (region) , administracja lokalna , aspekt ekonomiczny

Find similar objects  |  Add to bibliography