English   polski  

Similar to edition
Językoznawstwo. Informatorzy wyzyskani choć częściowo 1933-1939
Found : 2912
View:
1. 

Językoznawstwo. Informatorzy niewyzyskani 1934

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumentacja archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich ("Teki Paryskich") ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Językoznawstwo. Tatry i Podtatrze, materiały różne 1865-1939 [2]

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Językoznawstwo. Tatry i Podtatrze, materiały różne 1865-1939 [4]

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Językoznawstwo. Spis mapek 1933-1935

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Językoznawstwo. Tatry i Podtatrze, materiały różne 1911-1935

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Językoznawstwo. Wykaz szczytów i przełęczy w Tatrach Wysokich w porządku topograficznym [1938] -1962 [2]

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Biografia. Paryski W. H. Kronika 1925-1929 [1927-1929]

Keywords: biografia , Witold Henryk Paryski (1909-2000)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

ZRP. Materiały do wydanych "Synantropijna roślinność we florze Tatr" notatki 1949-1956 [3]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Językoznawstwo. Korespondencja o subwencje na badania toponomastyczne 1933-1954

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

ZRP. Botanika, notatki, trawy [1948-1950]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001) , botanika

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

ZRP. Botanika, notatki botaniczne pozawycieczkowe 1946-1983 [1]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

ZRP. Botanika, notatki z wycieczek botanicznych w Tatrach słowackich i polskich 1956-1982 [1]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

ZRP. Notatki własne 1902-1983 [1]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

ZRP. Botanika, notatki własne 1923-1956 [1]

Keywords: Zofia Radwańska-Paryska (1901-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography