English   polski  

Similar to edition
[Zubrzyca Górna : chałupa Kazimierza Balcara] : fotografia 1
Found : 274
View:
1. 

[Zubrzyca Górna : zagroda Moniaków] : fotografia 1

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Zubrzyca Dolna : zagroda Dulibana] : fotografia 1

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[Zubrzyca Górna : prace w tartaku]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Zubrzyca Górna : rozwożenie mleka]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Zubrzyca Górna : rozbiórka chałupy Franciszka Świetlaka] : fotografia 1

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Piekielnik : rozbiórka chałupy Marii Pawlak] : fotografia 1

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Zubrzyca Górna : uroczystości odpustowe]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[Zubrzyca Górna : płukanie odzieży]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Zubrzyca Górna : procesja w niedzielę palmową]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Zubrzyca Górna : jazda saniami]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Zubrzyca Górna : prace w polu]

Ciok, Roman

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Zubrzyca Górna : dwór Moniaków] : fotografia 1

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[Sidzina : kaplica]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[Zubrzyca Górna : uroczystość 200-lecia dworu Moniaków]

Szembek, Przemysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Lipnica Wielka : dzwonnica]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography