English   polski  

Similar to edition
[Lipnica Wielka : dzwonnica]
Found : 168
View:
1. 

[Sidzina : kaplica]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Lipnica Wielka : szkoła]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[Zubrzyca Górna : chałupa Kazimierza Balcara] [Zubrzyca Górna : chałupa Kazimierza Balcara]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Zubrzyca Górna : prace w tartaku]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Zubrzyca Górna : rozwożenie mleka]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Podwilk : budynek przedszkola]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Piekielnik : rozbiórka chałupy Marii Pawlak]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[Sidzina : budownictwo drewniane]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Zubrzyca Górna : rozbiórka chałupy Franciszka Świetlaka]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Zubrzyca Górna : zagroda Moniaków]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Lipnica Wielka : chałupy]

Krzewniak, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Zubrzyca Górna : uroczystości odpustowe]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[Zubrzyca Dolna : zagroda Dulibana]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[Jabłonka : uroczystości odpustowe]

Wyrtel, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Zubrzyca Górna : prace w polu]

Ciok, Roman

Find similar objects  |  Add to bibliography