English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Pełen podtyt.\: Dokument przygotowany w ramach projektu \"Program Rozwoju Instytucjonalnego\", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Malopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. \- Opis fiz.\: 20 s. \: 29 cm.]