English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Parafialne pismo informacyjne o treściach religijnych i społecznych. \- Tyg. \- Podtyt.\: Tygodnik Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa W Bukowinie Tatrzańskiej\: dodatek bezpłatny do tygodnika rodzin katolickich \"Żródło\"]