English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Parafialne pismo informacyjne o treściach religijnych i społecznych. - Mies. - Podtyt.: Miesięcznik Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa W Bukowinie Tatrzańskiej"]