English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Marcin Śmiglecki, doktor teologii, żyjący w latach 1560-1619 [lub 1563-1618 NUKat]. Dedykacja autora Wacławowi Leszczyńskiemu, kasztelanowi kaliskiemu, datow. Calissij ex coll. Carncoviano 1 Junij 1617. Przechodzi kolejno ośm argumentów przeciwnika. Poczem od str. 24: Argumenta contra primatum Petri. Contra primatum Papae (10 arg.). Fabula de velo ab Epiphanio conscisso in quo pictura Christi... continebatur. Fabula de foemina Papa. Wreszcie powołuje się na swą pracę De notis. Na str. 43 broni Bellarmina. Pismo Zborowskiego nosi tytuł: De missione sacerdotum (1615). W 4ce, str. 48. Źródło: Estreicher. Bibliografia Polska, t. 28, s. 314, kol. 1, poz. 2"]