English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Komunikat: okręg Ubezpieczalni w Nowym Sączu obejmuje od dnia 1 VIII 1940 r. powiaty Nowy Sącz i Nowy Targ"]