English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kolekcja zawiera materiał uzupełniający do katalogu z wystawy: Prasa krakowska w dekadzie przemian, 10-12 września 2005, Kraków Wojewódzka Biblioteka Publiczna.Katalog: http://mbc.malopolska.pl/publication/153"]