English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Czwarta księga dzieła św. Augustyna \(Aureliusza Augustyna z Hippony\) \"O nauce chrześcijańskiej\" \[łac. \"De Doctrina Christiana libri quatuor\". Opis_fiz.\: \[22\] k. \(sygn. \[a10, b12\]\) ; 2° ; Lit.\: IBP 624 \[rejestruje 4 egz.\]. GW 2872. H\* 1967. SHun 366. KJ 598. KWr 310. WJ 46. Poczet pamiątek 1246.]