English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Pismo informacyjno-publicystyczne Tarnowa i regionu. - Tyg. - Podtyt.: galicyjski tygodnik informacyjny : Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Dabrowa Tarnowska oraz Chicago"]