English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Opis_fiz.: [2] k.,102 s.,[1] k., sygn. A-O4,il.; 4°; E XII,325/326; Liczne ilustracje drzeworytowe przedstawiające wróżenie z kości, na s. tyt. drzeworyt: Kozak-lutnista"]