English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dzieło astronomiczno-teologiczne biskupa Sewilli św. Izydora, autora pism teologicznych, dydaktycznych i historycznych. Opis_fiz.: [20] k. (sygn. [a1-7, b10], + 1 : il.) ; 2° ; Literatura.: IBP 3294 [rejestruje 5 egz.] H* 9302 CU 753 SHun 1797 KJ 147 KWr 1502 W 245 Poczet pamiątek 1247"]