English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = z dopiskiem Sawickiego\: \"...Panu Kobylińskiemu daię na pamiątkę... w Bruxellii 23 Septembra 1859\"]