English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Zbiór przysłów, anegdot itp. - Opis fiz.: księga (420x170 mm), str. 138; oprawa skórzana ze śladami wiązania. - Lit.: [druk:] K. Żera, Vorago rerum, torba śmiechu, groch z kapustą, a każdy pies z innej wsi”, wstęp, komentarz i opracowanie Kazimiera Żukowska, Warszawa 1980 (wydanie na podstawie kopii, zawierającej jedynie ok. połowy treści oryginalnego rękopisu)."]