English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Zawiera też : Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] dany Roku 1581 ; Coaequatio jurium stanow W.X.Litewskiego [...] ; Instruktaż celny W.X.L. (Taryfy celne w W.X.Lit.) ; Rejestr na czternaście rozdziałow Statutu [...]."]