English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Zawiera retoryczne pochwały i życzenia dla Władysława IV. Dużo miajsca poświecono sprawie tureckiej. Zalecenie popierania religii katolickiej. Na końcu aprobata G. Estrixa w Antwerpii. - Opis. fiz.: fol., k. tyt., str. 48 i k. l nib. - Na s. tyt.: tarcza herbowa polskich Wazów. - Nadpis nad stronnicami: Sim. St. Panegyricus Vlad. IV consecratue"]