English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W dokumencie cesarza austriackiego, obok nadania praw i przywilejów, znajdziemy również nadanie miastu zmienionego herbu. Nowy herb to litera S koloru złotego pod złotą koroną opleciona wokół czarnego miecza z ostrzem skierowanym w dół. Wizerunek umieszczono na błękitnym tle, a wokół tarczy herbowej znajdują się cztery małe kolorowe tarcze z herbami krajów habsburskich"]