English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W czasie konfederacji barskiej, między rokiem 1770 a 1772, wzgórza w Tyńcu stanowiły twierdzę konfederatów barskich. W czasie walk została zniszczona wieś i częściowo klasztor"]