English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Laureaci Małopolskiej Nagrody \"Kryształy Soli\" dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, ustanowionej przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie przyjętego przez Sejmik Województwa Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 oraz Uchwały Zarządu.]