English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Janina Ipohorska, pseud.\: Jan Kamyczek, Alojzy Kaczanowski, Bracia Rojek, ur. 15 sierpnia 1914 roku we Lwowie, zra. 19 września 1981 roku w Rabce. Malarka, dziennikarka, współtwórczyni tygodnika „Przekrój\", autorka rubryki Demokratyczny savoir\-vivre, wydanej w 1956 roku w postaci poradnika Grzeczność na co dzień. Scenarzystka pierwszego polskiego kryminalnego serialu telewizyjnego Kapitan Sowa na tropie. \- Nadb. z\: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509\-1074, 2008, z. 1/2, s. 135\-149]