English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Joannes Baptista Nycz, in alma Universitate Crac: art: et phil: Baccalauero. Anno M.DC.XLI (1641). W 4ce, k. 8 nlb. Na odwrocie tytułu pod herbem wiersz podpisał Nic. Cant. de Zmigrod Stadnicki. Po poemacie idzie sześciowiersz Michała Brzezińskiego: Epicedium Alb. Cas. Męciński i pod herbem Akademii czworowiersz podp.: Nic. ossoliński. Źródło: Estreicher. Bibliografia Polska, T. 23, s. 210, kol. 2, poz. 1."]