English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2001. Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism. - Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2003, z. 2, s. 237-334"]