English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule zaprezentowano jednodniówki wydawane przez Ligę Morską i Kolonialną (do 1930 Ligę Morską i Rzeczną) w okresie II Rzeczypospolitej. Dokonano charakterystyki zawartości, ukazano ewolucję ich linii programowej w stronę propagandy kolonializmu oraz rolę w edukacji morskiej społeczeństwa polskiego. - Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2007, z. 2, s. 285-297. - Streszcz. ang."]