English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule omówiono rozwój i tematykę „Dziennika Polskiego” w latach 1951-1956 oraz przedstawiono listę nazwisk pracowników i współpracowników pisma z lat 1945-1956. W latach 1951-1956 wydano 2190 numerów w przeciętnej ilości stron od 4 do 6. Od 7 lipca 1951 roku „Dziennik Polski” ukazywał się 6 dni w tygodniu, bez poniedziałków. Materiał grupowano w ponad 60 działach i rubrykach. Funkcje redaktorów naczelnych wiatach 1951-1956 pełnili: Wacław Czynczys (29.10.1950 - wrzesień 1952), Zbigniew Kwiatkowski (wrzesień 1952 - luty 1954) i Ignacy Krasicki (11.03.1954 - 1957). — Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2001, z. 2, s. 97-127"]