English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Karta papieru złożona na pół o wymiarach po złożeniu: wysokość 345 mm, szerokość 200 mm, zadrukowana i uzupełniona pismem odręcznym. W dolnej części podpis naczelnika Tadeusza Kościuszki, na środku pieczęć okrągła z napisem w toku: Pieczęć Naczelnika Siły Zbrojney Narodowey, w środku napis: Wolność całość i niepodległość. W dolnej części zaplamienia papieru, ubytki i przecięcie. Dokument podklejony na tekturze i zafoliowany. - Wymiary: wysokość 345 mm, szerokość 200 mm. - Inf.: Gen. K. Małachowski - od 1797 w Legionach Dąbrowskiego ; brał udział w Powstaniu Listopadowym, od 1831 zastępca wodza naczelnego, później wódz naczelny. Po upadku powstania przebywał we Francji"]