English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kardynał Karol Wojtyła na pogrzebie księdza Baradzieja w Niedźwiedziu."]