English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: W Wenecji u pałacu bram. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 33 cm. \- Na okł.\: Rewja karnawałowa teatru Perskie Oko. \- Na s. tyt.\: Nowy melodyjny blues z teatru \"Perskie Oko\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Sztych. W. Kościesza. \- Data wyd. wg copyright]