English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Smutny Pierrot w miłosną matnię wpadł. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Przebojowa piosenka nowej rewji teatru \"Morskie Oko\". \- Na s. tyt.\: Kreacja St. Nowickiej i W. Rolanda w teatrze \"Morskie Oko\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Odbito na papierze krajowym z \"Fabryki Tektur i Papieru Pilica\". \- Druk\: Zakł. Graf. E. i Dra. K. Koziańskich, Warszawa. \- Data wyd. wg copyright]