English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Siedzi Nuran\-Pasza. \- Opis fiz.\: \[4\] s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Wielki przebój nowej rewji teatru \"Morskie Oko\". \- Na s. tyt.\: Wielki sukces Z. Pogorzelskiej i E. Bodo. \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Druk\: Zakł. Graf. E. i Dra K. Koziańskich, Warszawa. \- Data wyd. wg copyright]