English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Salonowy flirt ma też swój kres. \- Opis fiz.\: \[4\] s. \: fot. ; 34 cm. \- Na okł.\: Tango z rewji \"Grunt to flota\" w teatrze \"Wesoły Wieczór\". \- Na. s. tyt.\: Piękna piosenka z rewji \"Grunt to flota\" w teatrze \"Wesoły Wieczór\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Słowa napisał Jan Brzechwa \(1900\-1966\) pod pseud. Szer\-Szeń. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Druk\: Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S\-ka, Warszawa. \- Brak daty wydania, ok 1930 r.]