English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Patrzę na twoją fotografię. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 33 cm. \- Na okł.\: Wielki sukces Very Bobrowskiej w teatrze Morskie Oko. \- Na s. tyt.\: Pełna sentymentu piosenka Very Bobrowskiej w teatrze \"Morskie Oko\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Druk\: Zakład Graf. B. Wierzbicki i S\-ka Warszawa. \- Data wyd. wg copyright]