English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Od roku w firmie A.B.C. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Szlagierowy refren teatru \"Qui pro Quo\" w wykonaniu Stefci Górskiej. \- Na s. tyt\: Copyright 1928 by Wiener \- Boheme Verlag, Wien, Berlin. \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości. \- Data wyd. wg copyright]