English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: O nieznajoma i piękna pani. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 34 cm. \- Na głos i fort. \- Na okł.\: Największy przebój nowej rewji teatru \"Morskie Oko\". \- Na s. tyt.\: Znakomita kreacja E. Bodo. \- Na 4 s. okł.\: Nasze przeboje. \- Copyright 1928 by Edition Karl Brull, Leipzig, Berlin, Wien. \- Data wyd. wg copyright]