English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Nie znałeś mocy. \- Opis fiz.\: \[4\] s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Największy przebój inauguracyjny rewji \"Niebieski Walc\" w Teatrze \"Wesoły Wieczór\". \- Na s. tyt.\: Melodyjna piosenka śpiewana przez Mary Gabrielli w teatrze \"Wesoły Wieczór\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Druk\: Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S\-ka, Warszawa. \- Data wyd. wg copyright]