English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Gdy w świat wyjeżdżałem. \- Opis fiz.\: 4 s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Cudowne tango z rewji \"Sympatja Warszawy\" w teatrze \"Morskie Oko\". \- Na s. tyt.\: Najpiękniejsza melodja z rewji \"Sympatja Warszawy\" w teatrze \"Morskie Oko\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. J. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Data wyd. wg copyright]