English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Inc.\: Dziś znowu cię zobaczyć mam. \- Opis fiz.\: \[4\] s. \: il. ; 34 cm. \- Na okł.\: Blues poświęcony dewizie Art Cout Beaute. \- Na s. tyt.\: Wspaniała kreacja Lucy Messal w teatrze \"Morskie Oko\". \- Na 4 s. okł.\: Ostatnie nowości taneczne. \- Lit. F. Konarzewski w Warszawie. \- Sztych. W. Kościesza. \- Druk\: Zakłady Graficzne E. i Dra K. Koziańskich, Warszawa. \- Data wyd. wg copyright]