English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Herbarz polski powstały na podstawie zaginionego rękopisu Jana Długosza, wzorowany na ówczesnych zachodnich wydawnictwach. \- Herby wykonano techniką drzeworytniczą\: tarcze, bez hełmów i klejnotów; nie zawiera rodowodów. \- Na karcie tyt. drzeworyt przedstawiający Zygmunta Augusta na tronie; wskazuje to na wydanie dzieła jeszcze za życia króla \(przed 1572\). \- Opis_fiz.\: \[76\] k. \(sygn,A\-I8,K4\) \: il. ; 8°. \- Toż\: w większym formacie, Antwerpia, 1562. \- Lit.\: E \- nie notuje, E XII 133 \[podaje opis druku, który Z. Wdowiszewski uznaje za błędnie określony\: \"Miesięcznik Heraldyczny R.VIII\: 166\-170, 177\-186. W\-wa 1934\], Wdowiszewski 748, PK 21, IA \[Index Aureliensis\] 104.698 \(Paris 1573/74\). \- Autor\: Ambrosius Marcus de Nissa \[153\?\-\?\?\?\?\] \(Marek Ambroży z Nysy\) \- z zawodu artysta\-sztycharz; ok. r. 1557 zapisał się na Uniwersytet Krakowski; nast. jako kandydat na drukarza udał się do Antwerpii.]