English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = 100 s., \[2\] s. luzem. ; 20 cm. \- Na okł. postać kobieca zwana przez myśleniczan „Tereską”, ozdabia ona sadzawkę w rynku. \- Bibliografia \"Myślenice \- miasto i gmina\" uzupełnia wystawę pod tym samym tytułem prezentowaną w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie]