English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "100 s. : fot. ; 30 cm. - Podtyt.: Zakrzówek i Skały Twardowskiego, Wola Duchacka, teren dawnego KL Płaszów i jego obrzeże, Podgórze – Kopiec Krakusa, Mały Płaszów i Rybitwy, Bieżanów"]