English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = ": Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest podsumowaniem rozważań cywilizacyjnych Konecznego. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi. Ze względu na cenzurę pozycja ta opublikowana została po raz pierwszy dopiero w 1977, przez Instytut Romana Dmowskiego w Londynie."]