English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Galeria zawiera scenki z humorystycznej serii \"Ojciec i syn\" publikowanej w Dzienniku Polskim. Wybór z lat 1945\-1950 Autor serii\: Gwidon Miklaszewski]