English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "118 s ; 20 cm. - Współwyd.: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa za rok 1916 (41 s.)"]