English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4, Załączniki graficzne [zoom]

Publication structure:
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 1, Uwarunkowania rozwoju
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 2, Kierunki zagospodarowania przestrzennego
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 3, Tabele
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4, Załączniki graficzne
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4, Załączniki graficzne [zoom]
   • Małopolska - Model równoważenia rozwoju : [mapa]
   • Małopolska - Powiązania komunikacyjne - uwarunkowania zewnętrzne : [mapa]
   • Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa]
   • Małopolska - Przejścia graniczne : [mapa]
   • Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa]
   • Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa]
   • Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa]
   • Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa]
   • Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa]
   • Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa]
   • Małopolska - Podział administracyjny : [mapa]
   • Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa]
   • Małopolska - System osadniczy : [mapa]
   • Małopolska - Struktura podmiotów przemysłowych, budowlanych oraz transportowych i łącznościowych w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa]
   • Małopolska - Bezrobocie w województwie małopolskim - styczeń 2003 r. : [mapa]
   • Małopolska - Przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa]
   • Małopolska - Struktura pracujących poza rolnictwem w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa]
   • Małopolska - Obszary integracji przestrzennej : [mapa]
   • Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa]
   • Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa]
   • Małopolska - Obszary problemowe sfery ekologicznej : [mapa]
   • Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa]
   • Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa]
   • Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa]
   • Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa]
   • Małopolska - Sfera społeczna : [mapa]
   • Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa]
   • Małopolska - Powiązania komunikacyjne - kierunki powiązań zewnętrznych : [mapa]
   • Małopolska - Transport : [mapa]
   • Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa]
   • Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa]
   • Małopolska - Infrastruktura transportowa, techniczna i przeciwpowodziowa: [mapa]
   • Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa]