English   polski  

Statistics

Number of publications: 121174

Readers on-line: 832

Total number of users since Dec 1, 2006: 44770878

Collection

Library

Frequently read publications : Miechów County

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Powiat miechowski. T. 3, Materiały historyczne [2693]
 2. Miechovia sive promptuarium antiquitatum Monasterii Miechoviensis [...] [2564]
 3. Powiat Miechowski w Polsce w roku 1917 [2337]
 4. Bibliografia ziemi miechowskiej : (do 1978 roku) [1077]
 5. Powiat miechowski. T. 4, Z walk o niepodległość [945]
 6. Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. T. 2 [902]
 7. Ziemia Miechowska. 1924, nr 1-12 [833]
 8. Powiat miechowski : mapa administracyjno-drogowa : plan Miechowa i miejscowości gminnych [823]
 9. Miechowianin: kalendarz inforamcyjno-społeczny na rok 1925 [741]
 10. Miechoviana : szkice historyczne [550]
 11. Powiat miechowski [491]
 12. Powiat miechowski. T. 1, Rozwój szkolnictwa powszechnego w okresie od 1918 do 1928 roku [477]
 13. Kronika Miechowska. 1927, nr 8 (1 listopad) [296]
 14. Miechów : [dzieje miasta i zabytki] [275]
 15. Miasto Miechów : bibliografia (wybór) [240]
 16. Gazeta Miechowska [208]
 17. Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1907 [196]
 18. Kronika Miechowska. 1927, nr 10 (1 grudzień) [185]
 19. Kronika Miechowska. 1927, nr 4 (1 wrzesień) [167]
 20. Kronika Miechowska. 1927, nr 5 (15 wrzesień) [163]
 21. Obrona. 1928, nr 5 (1 czerwiec) [162]
 22. Lud Miechowski. 1917, nr 17 (7 październik) [154]
 23. Miechów - widok centrum miasta z lotu ptaka [Dokument ikonograficzny] [146]
 24. Słaboszów - kościół św. Mikołaja ; Gołcza - mury dawnego cmentarza kościelnego ; Książ Wielki - dawna kaplica zamkowa ; Tunel - wjazd do tunelu kolejowego z 1885 r. [Dokument ikonograficzny] [135]
 25. Miechów - modrzewiowy dworek "Zacisze" ; Janowiczki - dwór z przełomu XIX i XX w. ; Przesławice - drewniany kościół z XVIII w. [Dokument ikonograficzny] [134]