English   polski  

Statistics

Number of publications: 124290

Readers on-line: 445

Total number of users since Dec 1, 2006: 53096473

Collection

Library

Frequently read publications : Archival resources

Page1of477 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery A - M [9840]
 2. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery M - Z ( obcy) [9429]
 3. Spis ludności miasta Krakowa z r.1890, Dz. I, nr 1-55, T. 1 [8539]
 4. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery L - Z [8058]
 5. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [7411]
 6. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. I, T.1. [6855]
 7. W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie [6784]
 8. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera S [6454]
 9. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [6209]
 10. Wierchy. R. 1 (1923) [5857]
 11. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. VI, T. 12. [5840]
 12. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 23 (2017) [5617]
 13. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera K [5527]
 14. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery A - B [5440]
 15. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery C - D [4831]
 16. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera M [4793]
 17. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. VIII, T. 14. [4724]
 18. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera P [4532]
 19. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 1 (1995) [4501]
 20. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. IV, T. 6. [4493]
 21. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 21 (2015) [4425]
 22. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. XI Dębniki, T. 20 [4347]
 23. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery A - L ( obcy) [4237]
 24. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. I, T.2. [4207]
 25. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1900, Litera K [4201]