English   polski  

Statistics

Number of publications: 137369

Readers on-line: 624

Total number of users since Dec 1, 2006: 61867020

Collection

Library

Frequently read publications : Archival resources

Page1of646 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery A - M [13311]
 2. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery M - Z ( obcy) [12815]
 3. Spis ludności miasta Krakowa z r.1890, Dz. I, nr 1-55, T. 1 [11600]
 4. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery L - Z [11140]
 5. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [9209]
 6. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. I, T.1. [8701]
 7. W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie [8508]
 8. Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu : skrypt dla studentów fizjoterapii [8346]
 9. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera M [7956]
 10. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. VI, T. 12. [7808]
 11. Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Acta consularia Casimiriensia 1369-1381 et 1385-1402 [7759]
 12. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera K [7686]
 13. Wierchy. R. 1 (1923) [7486]
 14. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 23 (2017) [7421]
 15. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera S [7283]
 16. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery A - B [7120]
 17. Spis ludności miasta Krakowa z r.1890, Dz. V, nr 70 - 119, T. 21 [6854]
 18. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [6660]
 19. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. VIII, T. 14. [6090]
 20. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1900, Litera K [5917]
 21. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa [5883]
 22. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery C - D [5816]
 23. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 21 (2015) [5636]
 24. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1900, Litera S [5601]
 25. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera P [5552]